Tin tức

Chi nhánh văn phòng tiểu vùng mới của Boxlight - Thái Lan

2019/11/27
Trong năm 2018, Boxlight tiến vào Đông Nam Á để mang đến nhiều giải pháp hơn cho nhiều người hơn. lần này Boxlight có chi nhánh văn phòng tiểu vùng mới - Thái Lan.

Như một sự phát triển đáng kể của các giải pháp Tương tác và hiển thị ở Thái Lan, đặc biệt là trong lĩnh vực Giáo dục và kinh doanh ProAv. Vào tháng 11 năm 2019, Boxlight Asia đã công bố chi nhánh văn phòng tiểu vùng tại Thái Lan.Công ty TNHH Boxlight AP (Thái Lan) sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp về các sản phẩm và giải pháp, bán hàng và tiếp thị, phát triển kênh và dịch vụ sau bán hàng của Boxlight tại Thái Lan.Boxlight (NASDAQ: BOXL) là nhà cung cấp giải pháp công nghệ hiển thị và tương tác hàng đầu cho thị trường học tập toàn cầu.Đưa tôi đến Boxlight AP (Thái Lan)


Trang before

3Online Shopping

Online Shopping

    Thủ tục thanh toán

    Môn lịch sử
      3Inquiry Cart