Về chúng tôi

Tầm nhìn và nhiệm vụ

Tầm nhìn và nhiệm vụ

Tầm nhìn của chúng tôi

"Nếu tôi không học theo cách bạn dạy, có lẽ bạn nên dạy theo cách tôi học." Vâng, đó không chỉ là một câu nói mà là ước mơ của chúng tôi vì chúng tôi hiểu rằng việc học tập hòa nhập trong tương lai có thể giúp giáo viên giảng dạy tốt hơn và hiệu quả hơn, đồng thời cải thiện kết quả và hiệu suất của học sinh.

Boxlight mong muốn thiết lập một lớp học tương tác. Để giáo viên biết cách sử dụng các công cụ CNTT và cơ sở dữ liệu đám mây để giảng dạy, đồng thời bồi dưỡng học sinh có thể sử dụng công nghệ để học. Thay đổi triệt để kịch bản dạy học bằng cách học tương tác và hợp tác thay vì dùng phấn trên bảng.

Những tài năng tương lai có thể được đào tạo bằng hệ thống tương tác và cộng tác có thể khai thác thế giới tương lai.

Thay đổi Lớp học. Thay đổi thế giới.

Sứ mệnh của chúng tôi

Sứ mệnh của Boxlight là dẫn đầu về các giải pháp công nghệ giáo dục sáng tạo và hiệu quả. Chúng tôi đặt mục tiêu cải thiện việc học và sự tham gia trong lớp học, đồng thời giúp các nhà giáo dục nâng cao kết quả của học sinh và xây dựng các kỹ năng thiết yếu.

Chúng tôi hỗ trợ khả năng này bằng các mối quan hệ đáng tin cậy, nhân viên hiểu biết và tận tâm, dịch vụ khách hàng vượt trội và sự lựa chọn toàn diện nhất của các sản phẩm chất lượng.

Chúng tôi cố gắng trở thành một đối tác đáng tin cậy đối với khách hàng và nhà cung cấp của mình, đồng thời kiếm được lợi nhuận công bằng đồng thời áp dụng các phương pháp kinh doanh có đạo đức.

Giải pháp tốt hơn. Kết quả tốt hơn.